TRLV20180508001

Компанија од Латвија во бизнисот  на паинтбол и снабдување со опрема за менаџерите / операторите бара договор за техничка соработка за развивање на технологија за паинтбал  со  проширени функционалности.

МакБаскет играта може да биде управувана од оператор / инструктор користејќи специфична опрема, таканаречена системска технологија на менаџерите. Оваа технологија содржи базна единица и две далечински управувачи кои им помагаат на инструкторите да управуваат со процесот- да го поправат почетокот и крајот на играта, автоматско снимање на видео, режим на обука, следење на играта - автоматско пресметување резултати и конфигурација на имиња на тимови.
 
Користењето на тековната автоматска технологија за менаџирање  ја зголемува профитабилноста и ги намалува трошоците и  овозможува да  се управува со повеќе игри во истиот временски период. На инструкторите оваа технологија им овозможува да потрошат помалку време во полето давајќи им повеќе време за разговор со клиентите, и затоа се потребни помалку инструктори. Оваа технологија обезбедува автоматски почеток кога тимовите се подготвени и запирачки сигнал кога мисијата е завршена. Играчите / тимовите сами ја контролираат играта.

Проблемите со сегашниот систем се должи на ограничена можност за надградба на постоечкиот систем (хардвер и софтвер) со нови потребни карактеристики. Не постои можност да се идентификуваат играчите. Техничкиот проблем се должи на електроенергетскиот систем кој доаѓа само од вградените батерии на полнење.
За да се создаде овој иновативен производ, латвискита компанија бара партнер способен да дизајнира и произведува мали електронски модули во мали серии со вграден софтвер и да развие соодветна апликација за контрола за паметни телефони / таблети. По развојот на технологијата, партнерот треба да биде во можност да произведува во мала серија елаборирана опрема за управување со играта.
 
За повеќе информации контактирајте
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Phone: +389 (0) 2 3108891