BODK20221129017
Данска програмерска фирма им помага компаниите од различни производствени индустрии да ги унапредат стратегиите за оперативно одржување. Компанијата нуди специјализирана софтверска платформа што им овозможува на компаниите да имаат целосен преглед, да добиваат ажурирани извештаи за инспекција и да бидат свесни за потребните ажурирања за одржување. Компанијата бара трговски агенти.
 
Идеалниот агент што се бара треба да има позадина и техничко искуство од производството индустрии каде што барањата за инспекции за безбедност и одржување се фокус област. Алтернативно, партнерот може да има искуство на полето на инспекциски услуги со разбирање на потребата од дигитализација. Географски нема дефинирани ограничувања, бидејќи оваа компанија работи на глобално ниво.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891