BRME20160616001

Црногорскиот дистрибутер на уметнички материјал бара производител на: рамки, четки, платна, акварели, акрилни масла и други производи.
Црногорската компанија е основана во 2010 година, дејствува како агент специјализиран за продажба на уметнички материјал и опрема. Тековниот пазар е национален.
Со своето искуство во промоција и продажба на уметнички материјал, како и знаење на црногорскиот пазар (клиенти, мрежа, конкуренција, итн.), компанијата е заинтересирана за потенцијална соработка со нови партнери кои произведуваат или снабдуваат уметнички материјал.

Предност на дистрибутерот :
• Главен дистрибутер на уметнички материјал во земјата, широк спектар на услуги во рамките на секторот;
• Oдличен контакт со универзитети, уметнички академии, галерии, индивидуални уметници.
• Компанијата има добро познавање на уметничкиот и културниот пазар.
• Купуваните количини може да се преговараат со добавувачите.

Барања:
• Потенцијалниот партнер треба да произведува / снабдува квалитетни производи и треба да биде сигурен и брз.
• Партнер треба да понуди услови за соработка, на поволна и фер основа.

Контакт лице:
Eмилија Митевска
emilija.mitevska@mir.org.mk