TRUK20180417001

Водечко мултинационално превозно претпријатие регистрирано во Шкотска бара технолошки решенија кои можат да се применат на нивните товарни и патнички бродови кои патуваат во сите светски океани. Компанијата е активно вклучена во отворени иновации и моментално е вклучена во неколку меѓународни проекти.

Бродовите на компанијата користат тешки кабли за пренос на податоци за системи како што се греење, вентилација и климатизација. Овие кабли додаваат 2 %-5% на тежината на бродовите, зголемувајќи ја потрошувачката на гориво. Компанијата би сакала да ја намали телесната тежина за 50%. Компанијата очекува ова да се постигне со замена на традиционалните кабли за пренос на податоци на нивните бродови со безжичен пренос на сигнали од сензори.

Контакт лице
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk