RDUK20190109001
 
Британски истражувачки институт и компанија за вода бараат водечки партнер за апликација на проектот H2020 – SC5-04-2019 – „Building a water-smart economy and society“.

Истражувачкиот институт е домаќин на еден од главните центри за транс-дисциплинарно истражување на водата во Европа и може да придонесе со експертиза во работа со индустријата со вода, економски анализи, циркуларна економија, природни решенија како и да помогне во развојот и имплементацијата на национална стратегија за вода.

Регионалната компанија за вода има улога во обезбедувањето на вода и услуги за отпадни води на 5 милиони луѓе низ Шкотска при што може да обезбеди пристап за тестирање на потенцијални решенија за подобрување на водата и услугите за отпадни води.

Бараниот партнер е од областа на индустријата или акедемија и би бил задолжен за следните одговорности:
 
  • Развој на дигитални решенија за мониторинг, контрола и оптимизација на дата и процеси и собирање на податоци со кои ќе се овозможи документација, дисеминација и верификација на перформансот и физибилиту на иновациите;
  • Обезбедување технолошка, моделирачка или управувачка иновација подготвена да биде распоредена и спроведена во рамките на TRL 5-7 во временската рамка на проектот;
  • Привлекување партнери од пазарот и/или крајни корисници од различни европски региони за да обезбедат применливост и широко распоредување на иновацијата во различни услови, како што се различни водните ресурси, економските, социјалните и регулаторните поставувања.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891