Организиран од Чешката Enterprise Europe Network и регионална стопанска комора на Брно, настанот ќе се одржи во престижните саеми на Брно на Меѓународниот саем за инженерство (MSV) 2018 година.
 
Сектори:
 
 • Рударство, металургија, керамика и стакло
 • Материјали и компоненти за механички инженеринг
 • Дискови, хидраулика и пневматика, технологија на ладење и климатизација
 • Пластика, гумена технологија и хемиска индустрија
 • Машини за обработка и формирање, алатки ¨
 • Површинска обработка, термичка обработка
 • Метално заварување, лемење и лепење
 • Енергетски инженеринг
 • Електроника, автоматика и мерна технологија
 • Еколошка технологија
 • Истражување, развој, трансфер на технологии, финансиски и други услуги
 • Транспорт, ракување, индустриски комерцијален парк, складирање и логистика
 
За да ги пронајдете најсоодветните партнери за преговори, мора да го пополните профилот за регистрација кој ја опишува вашата област на работа и понуди.
Профилите за регистрација потоа се објавуваат во електронскиот каталог од кој учесниците избираат потенцијални партнери.
 
Пред настанот, го добивате вашиот индивидуален распоред на деловни состаноци .
За повеќе информации: https://cc2018.b2match.io/
 https://cc2018.b2match.io/